باربری و اتوبار ونک

ونک بار باربری ونک تهران از شعبه برگزیده و ممتاز باربری و اتوبار شیک بار تهران در منطقه ونک و باربری منطقه سه تهران است.

باربری و اتوبار محدوده ونک تهران

ونک بار اتوبار و  باربری ونک با سابقه ای درخشان و چندین و چند ساله در خدمت صنعت حمل و نقل و باربری تهران.

مدیریت و رزور:   09127006511

شعبه ی ونک: 22896190 – 021

باربری ونک ونک بار

اطمینان در حمل بار باربری منطقه ونک

ونک بار باربری ونک یکی از مشکلات اصلی در حمل بار و اثاثیه شکستن و آسیب دیدن وسایل هنگام اسباب کشی است.

بابری شیک بار به دلیل استفاده از کارگران ماهر و وسایل و تجهیزات مناسب در این  زمینه حمل بار به مشتریان خود.

اطمیان می دهد که دیگر نگران شکسستن و اسیب دیدن وسایل خود نباشند.

دیگر باربری های منطقه سه باربری و اتوبار شیک بار تهران